Maya-Basse valpar 0-2 veckor

första 2 veckorna

HANE1
HANE1
maya+2valp
maya+2valp
mayamedvalparsitter
mayamedvalparsitter
tvätt
tvätt
valpnärbild1
valpnärbild1
allihopa2
allihopa2
hanvalp1dygn
hanvalp1dygn
närbildvalp1dygn1
närbildvalp1dygn1
valpprofil1dygn
valpprofil1dygn
valparomaya2
valparomaya2
allihop3
allihop3
trångt i baren...
trångt i baren...
vbalp2
vbalp2
lillanobamsingen1
lillanobamsingen1
stoltmayamedvalpar
stoltmayamedvalpar
valpmys
valpmys
mayamedhungrigkämpandevalp
mayamedhungrigkämpandevalp
2valapr1dygn
2valapr1dygn
allahopa1
allahopa1
8valpar
8valpar
valpnos
valpnos
alllaihop3dygn
alllaihop3dygn
valpnära2
valpnära2
21okt2012 033
21okt2012 033
valpnära3
valpnära3
valpnära4
valpnära4
hane3
hane3
valpnos1
valpnos1
hanevem1
hanevem1
hane2
hane2
hanevem3
hanevem3
hanevem4
hanevem4
hane1
hane1
hanevem2
hanevem2
trehanar1
trehanar1
valp223okt
valp223okt
valpar3
valpar3
mayaovalpar1
mayaovalpar1
Mayaovalparsitter.1 vecka
Mayaovalparsitter.1 vecka
tik 1vecka
tik 1vecka
valp2
valp2
2tikar27okt
2tikar27okt
5tikar27oktober
5tikar27oktober
färgadavalp1
färgadavalp1
2tikargrönt1
2tikargrönt1
trehanar27okt1
trehanar27okt1
3tikar27okt
3tikar27okt
2tikar2
2tikar2
2tikar5
2tikar5
valp1
valp1
valp222
valp222
hane329okt2
hane329okt2
valp9
valp9
förstaögat29okt
förstaögat29okt
valp4
valp4
tikvalp1111
tikvalp1111
valpar30okt
valpar30okt
13dygns valpar
13dygns valpar
4valpar13dygn
4valpar13dygn
mayaovalpar13dygn
mayaovalpar13dygn
3valpar2veckorgamla
3valpar2veckorgamla
2hanar2veckor
2hanar2veckor
2veckorsvalapr
2veckorsvalapr
2veckorstikvalpar1
2veckorstikvalpar1
valp2veckorsvart
valp2veckorsvart
2veckorstikvalp2
2veckorstikvalp2
valpar5st14dygn
valpar5st14dygn
2veckorsvalp2
2veckorsvalp2
mayaovalpar16dagar
mayaovalpar16dagar
2valparikorg
2valparikorg
3stvalparikorg1
3stvalparikorg1
hane1bak
hane1bak
tik2svans
tik2svans
hane3-nacke
hane3-nacke
trevalpar18dgr-1
trevalpar18dgr-1
2valpar18dgr
2valpar18dgr
tik1högfram
tik1högfram
tik4ljusa
tik4ljusa
2valpar18dgr-2
2valpar18dgr-2
valparilådan18dgr
valparilådan18dgr
tik5högerbak
tik5högerbak
hane2nackebak
hane2nackebak
2valpar18dgr-3
2valpar18dgr-3
tik3lillan
tik3lillan